Pronea Nadácia

Podporujeme rozvoj vedy, vzdelania, rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt regiónu Hornej Nitry.

Účel Nadácie PRONEA

Nadácia Pronea bola založená za účelom
podpory rozvoja vedy, vzdelania a rozvoja a
ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt
regiónu Hornej Nitry. Účel je realizovaný podporou projektu PRONEA v celom jeho rozsahu.

Aktívna účasť na podujatiach

Nadácia aktívne udržiava partnerský vzťah s jednotlivými piliermi projektu PRONEA, v rámci ktorého dochádza k výmene informácií o napredovaní samotného projektu a o možnostiach a potrebách podpory zo strany nadácie.

Členovia nadácie bývajú prítomní na aktivitách organizovaných v rámci PRONEA a niektorí sú dokonca súčasťou realizačného tímu dobrovoľníkov.

Plánované aktivity Nadácie PRONEA na rok 2023

R

podpora podujatia Hackathon

R

podpora Workshopov
podnikavosti

R

podpora Letnej školy

R

rozšírenie Nadácie PRONEA o ďalších členov

Kontakt

Správca nadácie

Ing. Marian Bakita

Email: marian.bakita@pronea.sk

Kontaktná osoba

Ing. Ivana Káčerová

Email: ivana.kacerova@pronea.sk

Kontaktná adresa:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske