Pomôžte nám vrátiť život na Hornú Nitru!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je aj naša Nadácia PRONEA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v pretváraní Hornej Nitry na príťažlivý región pre spoločnosť. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na:
Otvorenie a prevádzku centra inovácii a podnikavosti v regióne, zamerané na deti 2.stupňa ZŠ a SŠ

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 • Do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia PRONEA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 53726987
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

POZOR! Dobrovoľníci, ktorí v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2024 poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to?

Ak spĺňate podmienku dobrovoľnícky odpracovaných minimálne 40 hodín, je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane taktiež Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie Vám vystaví prijímateľ Vašej dobrovoľníckej činnosti. (Neprehliadnite, že 40 hodín nie je potrebné odpracovať výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín môžete ,,vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov.)

Podávate si daňové priznanie sami?
 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Nadácia PRONEA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 53726987
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

POZOR! Dobrovoľníci, ktorí v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2024 poukázať nie 2% ale 3%. Ako na to?

Ak spĺňate podmienku dobrovoľnícky odpracovaných minimálne 40 hodín, je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane taktiež Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie Vám vystaví prijímateľ Vašej dobrovoľníckej činnosti. (Neprehliadnite, že 40 hodín nie je potrebné odpracovať výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca – počet minimálne 40 hodín môžete ,,vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov.)

Postup pre právnické osoby
 • Riadne vyplňte daňové priznanie
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Nadácia PRONEA

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Rudolfa Jašíka 159/10, 95801 Partizánske

Právna forma:

nadácia

Identifikačné číslo (IČO/SID):

53726987

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prí
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.